20 september

Zondagochtend 20 september kunt u vanaf huis onze dienst mee maken om 09.30 uur. In deze dienst gaat het over de profetieën van Maleachi.

In het boek Maleachi gaat het onder andere over de vraag hoe serieus je God neemt. Mensen noemden God "Heer" of "Vader", maar tegelijk probeerden ze Hem af te schepen met de restjes. Dat past niet bij elkaar. Maleachi benoemt dat.

Als u thuis geen Bijbel hebt kunt u Bijbelteksten mee lezen via de site van debijbel.nl.

De liturgie voor zondag 20 september vindt u hier


's Middags hopen we dat u een dienst van één van onze zusterkerken mee volgt. Via hoek.gkv.nl/middagdienst verwijzen we u deze zondagmiddag naar de ochtenddienst van de kerk in Zaamslag.

Collecte

Iedere zondag vragen we uw bijdragen voor twee collecten. Op de beginpagina van onze site vindt u de collectedoelen in het overzicht van de diensten. Ook op de liturgie staan de collectedoelen vermeld.
Op deze zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie.

U kunt mee doen aan de collecte via de app van Givt of door uw bijdrage over te maken. Bij iets grotere bedragen heeft overmaken de voorkeur, omdat bij het gebruik van Givt een deel van uw bijdrage als kosten voor de app ingehouden wordt.

U kunt uw bijdrage voor de 1e collecte overmaken op rekening NL62 RBRB 0679 2103 77 en uw bijdrage voor de 2e collecte op rekening NL65 RBRB 06878 122 83

Wilt u bij uw gift ook het collectedoel en de datum vermelden?

Meeluisteren of mee kijken?

Mee luisteren kan via de knop "kerkdienst beluisteren" bovenaan deze pagina.

Mee kijken kunt u via deze link


 

Online-diensten uit GKv kerken in de regio met beeld en geluid:

Iedere zondag:

09.30 uur GKv Zaamslag - zaamslag.gkv.nl

09.30 uur GKv Terneuzen - terneuzen.gkv.nl

10.00 uur GKv Axel - www.gkvaxel.nl

09.30 uur en 16.30 uur GKv Middelburg - www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv

Zie ook kerkdienstgemist.nl en www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Andere kerkdiensten en vieringen

Er zijn geen speciale 3GK-diensten meer, maar via beleefmee.nl kunt u deze zomer een serie openluchtdiensten te volgen, met als titel "Gods nieuwe wereld".


 

Themadiensten

In de middagdiensten zijn we in mei, juni en juli samen het Oude Testament op hoofdlijnen door gegaan. Die diensten kunt u nog terugkijken of terugluisteren.

De presentaties bij de vorige diensten zijn hier te vinden:

19 juli: Themadienst - De ballingschap en de herbouw van Jeruzalem

12 juli: Themadienst - Poëtische boeken en wijsheidsliteratuur

5 juli: Themadienst - Koningen en Kronieken

28 juni: Themadienst - Koning David

21 juni: Themadienst - Jozua, de intocht en de Rechters

14 juni: Themadienst - Mozes, de reis van Israël naar Kanaän..

7 juni: Themadienst - Abraham, Isaäk en Jakob.

17 mei: Themadienst - Noach en de toren van Babel.

10 mei: Themadienst - de hoofdlijn van de Bijbel en de schepping