Bijbelstudie

Vrouwenvereniging 'Idelette van Buren'

Presidente:          C.C. Luijk-de Jager
Penningmeester: J.M. Dieleman-Quaak  

Bijbelkring:

Vergadert 1 maal per drie weken op woensdagmorgen en of op vrijdagavond bij een van de leden thuis.
Contactpersoon: J. van der Es.