Een dienst bijwonen

Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar in een kerkdienst. Het doel van zo’n dienst is om God te ontmoeten en om samen te leren van Zijn woorden.

Zingen

Zingen neemt een belangrijke plek in in onze diensten. Door liederen (psalmen en gezangen) bemoedigen we elkaar, we verwoorden onze blijdschap en ons verdriet voor God en we brengen Hem eer.

We zingen vooral uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken.

 

 

Bijbellezen en preek

Tijdens de dienst wordt er uit de Bijbel gelezen. Daarna volgt een preek over de tekst die is gelezen. Het doel van die preek is om elkaar op te bouwen in geloof, om elkaar te bemoedigen, terecht te wijzen, te troosten en te corrigeren. Door het lezen uit de Bijbel en door er via een preek samen over na te denken willen we bouwen aan onze relatie met God.

Gebed

Elke dienst bidden we. Tijdens dat gebed, waarin we tot God spreken, vertellen we Hem wat ons bezighoudt. We danken Hem voor alles wat Hij ons geeft en we vragen Hem om hulp om in Zijn Naam te leven. De predikant spreekt het gebed uit, maar de gemeenteleden bidden in gedachten mee.

Collecte

Geloven blijft niet bij woorden. We willen concreet vorm geven aan ons geloof. Als symbool daarvan wordt er elke zondag gecollecteerd. De eerste collecte is meestal bedoeld om de kosten van het kerk-zijn te betalen, de tweede collecte is vaak bedoeld om anderen te ondersteunen. De collecten zijn geen betaling voor de dienst: gemeenteleden dragen via maandelijkse bijdragen geld bij voor de kosten die we maken. De collecten zijn symbool van de daden die passen bij ons geloof: concrete zorg voor elkaar en concrete zorg voor de gemeente. Het is niet verplicht om iets te geven.

Een dienst bijwonen?

Kerkdiensten zijn openbaar. Voel je vrij om er bij te zijn: je bent van harte welkom!

Iedere zondagochtend begint de dienst om 9.30 uur. Als je aarzelt, kun je ook eerst een keer een dienst beluisteren via internet, of contact opnemen met één van onze leden.
Rechts achterin de kerkzaal is meestal iemand aanwezig die je kan helpen als je een vraag hebt.