Overdenking

Nu de Heer is opgestaan, breekt door zorgen heen nieuw leven aan!

Veel mensen vandaag zijn moe en onzeker. De wereld verandert elke week weer verder door het coronavirus, en dat geeft ons mensen steeds weer gevoelens van angst en vervreemding. Het nieuws is elke dag vol zorgen, mensen ontmoeten alleen met voorzichtigheid elkaar, en velen blijven ziek of angstig thuis. We staan aan het begin van het voorjaar, het seizoen van het nieuwe leven. Maar de hele wereld is niet met nieuw leven bezig. Eerder is ze in de ban van ziekte en dood, en het voorkomen daarvan door je steeds meer terug te trekken. 

Waar kun je rust en veiligheid vinden in het leven, als iedereen in de stress zit, als je je zo alleen voelt staan,  als je niet weet hoe de toekomst eruit zal zien?

Toch is deze rust wel te vinden – voor iedereen! Daarvoor moeten we bij Jezus zijn.
Te midden van een tijd die bol staat van ziekte, dood en angst, vieren wij een prachtig feest. Jezus stierf voor onze zonden. Met Zijn dood betaalde Hij voor de momenten dat wij God vergeten, voor de pijn die wij anderen aandeden, voor de slordige manier waarop wij met de schepping omgaan. Maar hij stierf ook voor de last van onze zorgen en angst, waar we ons zo moeilijk van kunnen losmaken. Jezus stond op uit de dood, overwon alle kwaad, angst en zorgen, en bied ons een prachtig, nieuw leven aan. Een leven waarin we steeds bij Hem nieuwe rust en nieuwe kracht mogen vinden. 

Tijdens Zijn leven op aarde zei Jezus: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mattheus 11:28) Jezus zegt hier als het ware: ‘Kom maar bij Mij, ik weet dat je alles niet kunt, dat je soms zo angstig of onzeker bent. Ik weet dat je je zorgen maakt om je baan, je gezondheid, of je zo alleen of nutteloos kunt voelen. Geef je zorgen maar aan Mij, ik vergeef je, ik verzacht je angst, en Ik heb jou lief zoals je bent.’ Zo wil Hij ons helpen en ons als een vader, een liefdevolle vriend, door moeilijke dingen heendragen. 

En Hij geeft ons nog meer: Hij wil ons een prachtig leven samen met Hem bieden, hier al. Een God die ons een leven overvloeiend van goede dingen aanbied, nu al, ook in een tijd van ziekte en zorgen. Hij geeft dat wij bij Hem rust en liefde  mogen vinden en doorgeven, juist in tijden dat het moeilijk is. Hij bouwt verder aan Zijn Koninkrijk, en wij mogen daarbij helpen. We kunnen altijd iets van Gods liefde doorgeven, aan mensen om ons heen, door een bemoedigend woord, een kaartje, door gewoon te zorgen voor wat God ons heeft toevertrouwd. En ja, misschien worden we ziek, misschien zullen er mensen om ons heen sterven. Maar zelfs de dood hoeft ons niet angstig te maken, omdat wij na het sterven bij God thuis mogen komen. Wat er hier op aarde niet hersteld wordt, zal God later heel maken. In de hemel zal Hij alle tranen afwissen – en dan zal alles goed zijn. Dat alles mag ons rust geven voor ons leven. Bij God zijn we veilig. 

Marijke Harmanny