Formulieren

Bij bijzondere gebeurtenissen gebruiken we teksten die door de gezamenlijke vrijgemaakte kerken zijn vastgesteld. In deze teksten wordt onder andere uitgelegd wat de betekenis van zo’n gebeurtenis is.

Doopformulier 1     Pdf.

Doopformulier 2     Pdf. 

Doopformulier 3     Pdf  

Avondmaalsformulier 1 Pdf  

Avondmaalsformulier 2 Pdf  

Avondmaalsformulier 3 Pdf 

Avondmaalsformulier 4 Pdf

Avondmaalsformulier 5 Pdf

Doopformulier voor volwassenen Pdf 

Openbare geloofsbelijdenis Pdf 

Bevestiging dienaren van het woord Pdf 

Bevestiging ouderlingen en diakenen Pdf 

Bevestiging van zendelingen Pdf 

Kerkelijke tucht Pdf 

Huwelijksformulier Pdf

Liturgische teksten en gebeden Pdf