Gefundeerd in Gods liefde

In de bijbel lees je op veel plaatsen hoe je iets over God kunt ontdekken in de natuur. Zoals in de bergrede – daar wijst Jezus naar de vogels, de bloemen, de zon. Maar ook naar licht en rotsen. Gemakkelijk kun je God ontdekken in alle vier natuurelementen. In licht en vuur zie je iets terug van Gods warme en louterende liefde. Water kun je vergelijken met God die voor ons levend water is, een bron waar we altijd weer uit kunnen putten. De wind waait en zet in beweging zoals de Heilige Geest dat doen kan, zonder dat je Hem ziet. En ook in de aarde kun je iets zien van hoe God is in ons leven.

Als je spreekt over de aarde, dan denk je aan vaste grond onder de voeten. Aarde staat in de bijbel vaak voor stabiliteit en vastigheid. Denk aan verhalen in de bijbel met bomen die stevig staan, goed geworteld in de grond. Denk aan donkere dalen maar vooral hoge, stevige bergen, waar God Zich liet kennen. Denk ook eens aan de mooie gelijkenis van de man die zijn huis bouwde op de rots, in Mattheus 7:24: Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

Jezus vergelijkt Zichzelf hier met een rots waarop je bouwen kunt. Een mens kan op heel wat dingen bouwen in het leven, op mooie spullen, een goed uiterlijk of populariteit. Maar veel fundamenten kunnen wegwaaien als er stormen komen in je leven: als je ziek wordt, je baan kwijt raakt of andere problemen krijgt. Daarom kun je beter op Jezus bouwen. Bij Hem vind je je diepste geluk, je houvast, de fundamenten van waarden en normen waarop je je leven kunt bouwen. Bouw opJezus want dan kom je als mens voor de eeuwigheid het beste tot je recht!

En het is ook gevaarlijk om niet op Jezus te bouwen! Er is niet zomaar een neutrale middenweg. Als je niet op Jezus als rots bouwt maar op los zand dat niet blijft, dan kan je levenshuis wel eens met een klap in elkaar storten. Bouw dus alle dagen van je leven op Jezus, de enige rots. Juist in de stormen van het leven mag dan je weten dat Jezus als rots jou vast houdt - te midden van alle regen en wind. Bij Hem mag je je veilig en waardevol weten. Voor eeuwig veilig geborgen.

Marijke Harmanny