Waarom gelooft u eigenlijk,

Waarom gelooft u eigenlijk, vroeg de interviewer.
De predikant grijnsde bij die vraag.
Tja, antwoordde hij, Ik ben er mee opgegroeid. Dan krijg je er ervaring in.
Misschien ben ik aangeraakt door het evangelie
 van Christus.
En ik heb het geluk gehad me erin te mogen verdiepen. Er mee bezig te mogen zijn.
Soms vang je zelfs een glimp van God op. Al moet je dat wel willen zien, natuurlijk.
Als je bijvoorbeeld diep ontroerd wordt door muziek of beeldende kunst.
Dan kun je dat zo ervaren.
Schoonheid van kunst en muziek
 kan je raken, het geeft soms een andere ingang in het kijken naar de dingen van het leven.
Schoonheid is goed, het tilt je
 naar een ander niveau.
Het leven is te waardevol om niet te geloven.
Je hebt het gekregen, ook om je te verheugen over mooie dingen.
Maar God is ook degene die in Jezus naar de aarde kwam als klein kind.
En dat kleine kind werd, toen het groot geworden was, uiteindelijk veracht en gekruisigd.
Dat is het symbool: Het kruis is de plaats waar de Zoon van God sterft. Dat is zo anders dan al het andere.
Zo bijzonder, zo
 tegenstrijdig ook. Een God die de meest vernederende straf ondergaat die je je kunt indenken.
Hij heeft meer geleden dan wie van ons. Hij heeft alles geleden. Voor ons. Dat raakt je ook in je ziel.
Zonder dat je de
 hevigheid ervan kunt bevatten.
Wie ben ik om me zelf staande te houden?
Daar heb ik God voor nodig.

Han