Jubelen te midden van zorgen?

Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen... toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan. (Hab. 3:17-19)
In de weken voor Pasen denk ik hier weleens over na: hoe belangrijk is Christus’ lijden en sterven voor mij?
Hoeveel betekenen Gods genade en liefde voor mij in alles wat ik doe? Mijn leven is erg gezegend, met een fijn gezin, een goede gezondheid en mooie taken om te doen.
Je kunt je weleens
 afvragen of de zegen van mijn leven niet erg met mijn welvaart verweven is.
Want wat nu, als ik mijn werk en huis zou kwijt
 zijn, als mijn huwelijk of gezin in de problemen komt, of als we ernstig ziek zouden worden?
Zou mijn redding door
 Christus, en mijn leven met God dan nog vreugde bieden? 
Mooi vind ik dan het lezen van Habakuk 3. Ik kan de tekst als een moeilijke opgave zien: zie maar dat je nog juicht als je alles kwijt bent.
Maar ik kan het ook als een bemoediging zien.
 Als ik namelijk met God wil leven, hoef ik niet bang te zijn voor alles wat ik kwijt kan raken.
God zal ook als ik in zorgen
 of rampen terecht kom, de grote kracht in mijn leven zijn.
Het
 belangrijkste in alles hoef ik niet te verliezen: zijn redding van mijn leven om een eeuwigheid bij Hem te zijn.
God blijft bij
 me en geeft me de kracht om over de bergen heen toch door te gaan.
En als ik mensen spreek die al heel wat zorgen op hun pad hebben gekregen, dan zie ik dat heel vaak gebeuren.
Vaak zie
 ik een verdieping van het vertrouwen op God of het genieten van zegeningen. Zo mag geloven een kracht zijn, door het verdriet, de pijn en de worstelingen heen.
Gelukkig maar: Gods zegen is niet alleen met onze welvaart verbonden. Gods kracht mag wat er ook gebeurt, sterker worden in ons leven.
En dat alles omdat Christus deed wat wij
 niet konden: lijden en sterven om ons deze redding te bieden. 
Christus’ werk in ons maakt dat wij nog om God kunnen juichen, ook als ons leven vol zorgen is. Niet omdat wij zulke goede gelovigen zijn.
Maar omdat Gods redding en nabijheid
 zo krachtig werkt dat het ons verdriet en zorg overstijgt. 

Marijke