“En allen werden vervuld van de Heilige Geest.”

(Hand. 2:4)

Zou het kunnen dat als Gods Geest met kracht over ons komt er wat aparte dingen gaan gebeuren?
Nee, ik ga geen pleidooi voeren voor allerlei heftige manifestaties van Gods Geest. Maar het is wel duidelijk dat er op de Pinksterdag nogal wat gebeurd is.

Ik bedoel: heb jij weleens de wind voelen waaien in een dicht huis? Heb jij weleens een vlam op je hoofd gehad? En heb jij weleens in allerlei talen (die je niet kende!) gesproken, terwijl iedereen je kon verstaan?

Als Gods Geest komt, dan gebeurt er echt iets!

Vandaag is het weer Pinksteren, Gods Geest wil komen en waaien in ons leven. Alleen is de vraag of alles wat daarbij komt kijken, ook dat is wat wij willen.
Want wat nu als God op
 Zijn manier in ons en door ons wil werken, maar wij willen het liever in alle stilte.
En andersom: wat nu als wij zoeken naar
 iets spectaculairs, terwijl God het in alle stilte wil doen?

Als jij nu vandaag Pinksteren viert, mag God dan vandaag op Zijn manier jou overrompelen met de volheid van Zijn Geest? De apostelen zaten ook echt niet op iets groots te wachten, ze wisten niet eens waaróp ze zaten te wachten. Maar toen God kwam, was het goed.

Dat is Pinksteren: je laten verrassen door Gods volheid in jou, zodat je opstaat en een apostel wordt in deze wereld!

En al komt er geen verstaanbaar woord meer uit je mond, of ben je alleen maar stil van verwondering, van daaruit wil God jou gaan gebruiken.

Betty