Gods weerspiegeling

 

1 korintiers 13: 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. 
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Gods liefde voor ons mensen is het mooiste en diepste wat er is
in ons leven. En toch is onze band met God de minst tastbare.
Je man of vrouw kun je aankijken, aanraken, je kinderen zie je
opgroeien en spelen. God zie je niet zo direct... en dat is soms
lastig.

Mooi is dat Paulus in deze tekst aangeeft dat ons kennen van
God inderdaad best moeizaam is. We zien God alsof we naar
Hem kijken door een wazige spiegel. Je kijkt in de spiegel
terwijl God achter ons staat. Je ziet wel een glimp van God...
maar je ziet Hem niet goed. Tegenslagen in het leven kunnen
ons het zicht op Gods aanwezigheid benemen. Dat is een
worsteling in ons geloof. Het valt niet mee om Gods
aanwezigheid te merken, Hij is maar gedeeltelijk te zien.

Goed is om ons te realiseren dat ons kennen van God inderdaad
in dit leven nog wazig is. Daar is de bijbel open over. We
kunnen Hem nog niet recht in het gezicht kijken. Toch kunnen
we in een gebroken wereld wel fragmenten van God als in een
spiegel zien: Gods zorg zie je weerspiegeld in stukjes
schoonheid van God in de schepping. Stukjes kennis van God
zie je terug in een steeds knapper wordende wetenschap. Soms
zien we ook kleine stukjes van Gods rust zomaar als je bidt en
iets van Gods vrede ervaart. Je kunt iets van Zijn liefde
weerspiegeld zien in de liefde van mensen om je heen. En
doordat je steeds weer glimpen van God opvangt, leer je Hem
steeds beter kennen en herkennen. Zo mag je ondanks ons
beperkte zicht op God toch groeien in kennis en liefde voor
Hem!

En wat nog veel belangrijker is: God kent ons wél! Hij kent ons
door en door, en belooft ons Hem en alles wat nu wazig is, ooit
zó te kennen als wijzelf door Hem gekend zijn. Zo blijven ons
geloof in God, de hoop op een nog rijker leven met God, en
Gods liefde vooral altijd bestaan. Vooral die liefde: die mogen
we steeds meer zien weerspiegeld in ons leven en in de hele
schepping.

Marijke