Deo Volente

Dan iets voor U die zegt: Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad, we blijven daar een jaar en zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. 

(Jac. 4:13-15.)

D.V. Deo Volente. 

We gebruikten het in onze kerkelijke of persoonlijke aankondigingen. Als God het wil, betekent dat. Of wat plechtiger: Zo de Heere wil. Als we plannen hadden gemaakt en we deelden dat mee in een formeel schrijven of via een aankondiging, dan meldden we daarin: "D.V.", waarmee we wilden zeggen: we gaan dit of dat doen als God het wil. 

Tegenwoordig gaat dat er een beetje uit. We gebruiken soms het wat meer neutrale: Dan en dan hopen we dit of dat te doen. 

Men zegt ook wel: Onder het voorbehoud van Jacobus. Dat komt uit de tekst hierboven. Jacobus geeft in zijn brief vooral onderricht in het christelijk leven. En in deze verzen wijst hij op de hoogmoedigheid die er bij een mens soms insluipt als er plannen gemaakt worden. Je ziet het voor je. Iemand zegt: We gaan daar en daar naartoe en dan gaan we grote zaken doen. Jacobus gaat daartegen tekeer: Je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet. Houdt er maar rekening mee dat God erover gaat. 

Als je daarop vertrouwt, dat God erover gaat, heb je geen hoogmoedigheid nodig. Dat geeft ook rust. Dan mag je best "Deo Volente" zeggen. 

Han