Wijsheid vinden

Wijsheid vinden

Gelukkig is de mens die op mijn wegen blijft. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. (Spreuken 8: 32,35)

We zijn net begonnen aan een nieuw jaar. Misschien begint u het jaar net als ik met een goed voornemen om God elke dag te vragen om liefde en wijsheid voor al de taken die Hij geeft. Wijsheid vind ik ook heel belangrijk want alleen lieve bedoelingen komen soms verkeerd aan. Maar, wat is wijsheid eigenlijk? Wijsheid zie ik bijvoorbeeld in mensen om me heen. Zijn er wijze mensen in uw leven geweest? En wie waren of zijn dat?

- Misschien was uw moeder een verstandige vrouw, die van al haar kinderen goed wist wat zij nodig hadden. 

- Of was uw vader goed in zijn vak, en kon hij zijn kinderen goed uitleggen hoe je het werk op het land of in de tuin moest aanpakken. 

- Misschien gaf uw man, uw dochter of een buurvrouw een mooi voorbeeld van vertrouwen op God door ziekte en zorgen heen. 

Het zijn zomaar wat voorbeelden van mensen met wijsheid. Wijsheid kan hem zitten in veel verschillende dingen; in vaardig zijn met je handen in de keuken, met hout of met de schepping. Wijsheid zit hem in kennis van de natuur, van de mensen, dieren of planten. Wijsheid zit hem ook in aanvoelen, in met liefde afwegen wat goed is voor een vriend, een kind of een demente naaste. God heeft wijsheid in heel zijn schepping gelegd, en vraagt ons om deze wijsheid te vinden en toe te passen. In Spreuken vinden we prachtige gedichten over de wijsheid. God vraagt ons om naar wijsheid te zoeken in ons leven. En dat is niet maar een mogelijkheid, maar het zoeken van wijsheid is een zaak van leven of dood. In Spreuken wordt herhaaldelijk gezegd dat je gelukkig, gezegend bent als je een weg van wijsheid gaat, als je luistert naar wijze lessen. Sterker nog: wie wijsheid vindt, vindt het leven en ontvangt Gods gunst. 

Ik denk dat wijsheid zo belangrijk is omdat dit de manier is waarop we onze bestemming vinden. Ons doel is leven naar Gods wil, Zijn liefde en schoonheid steeds meer ontdekken en dit met onze talenten toepassen als zorg voor mensen, schepsels en waardevolle processen. Als je dit doet, ben je op Gods weg van wijsheid. De weg naar onze bestemming waarin God ons vormt tot de waardevolle wijze mensen zoals Hij voor ogen heeft. Denk er eens over na aan het begin van dit nieuwe jaar: welke wijze lessen heeft u opgedaan in het leven? Wat heeft u geleerd over Gods wijsheid? Hebben wijze mensen u veranderd, heeft u talenten kunnen ontwikkelen? En wat kunt u daarvan weer meegeven aan de nieuwe generaties? Aan uw kinderen, kleinkinderen, aan buren of collega's op uw pad? We mogen erop vertrouwen dat God met ons meegaat. Hij leidt ons leven en brengt wijsheid op ons pad. Misschien wel meer dan u denkt! 

Marijke