Psalm 146

Halleluja! Loof de Heer, mijn ziel. De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen, zolang ik besta. De Heer is Koning tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht. Halleluja! Psalm 146: 1,2,10. 


Psalm 146 is een psalm die vol is van de lof voor God. Een mooi lied om over na te denken na de vakantie, als het werk weer bijna start. Want psalm 146 is een lied dat spreekt over een vertrouwen op God dat overal aan vooraf gaat. Loven van de Heer kan heel je leven vervullen, zolang je leeft, elke dag dat je leeft. Maar - als ik daar eens even over nadenk - elke dag, dat is wel veel. Ik vraag me af of ik dat eigenlijk wel doe, en misschien vraagt u zich dat ook af. Een goede vraag dus wel: is dat ook het komende seizoen nodig, echt elke dag God loven? Is dat haalbaar, als niet elke dag even leuk of stralend zal zijn? 

Psalm 146 schrijft dat we elke dag God mogen loven, niet omdat elke dag even mooi en leuk zou zijn, maar om het grote geschenk wat Hij biedt, waar je elke dag blij van kan worden. God biedt ons namelijk iets wat geen mens ons bieden kan. Verderop in psalm 146 zie je dat we God om heel veel kunnen loven: om Zijn trouw aan de Schepping, om Zijn oog voor kwetsbare mensen, en omdat Hij voor eeuwig een goede Koning zal zijn. 

En dat tweede vind ik mooi, dat God oog heeft voor kwetsbare mensen - aan het begin van een nieuw seizoen. Als je nadenkt over de komende tijd, de scholen, het werk wat weer begint - dan denk je ook na over de zorgen, het verdriet en ziekte die er zijn. Het doet goed om te weten dat God daarmee aan het werk is - dat Hij recht doet aan verdrukten - aan mensen in de knel, blinden en gebrokenen geneest. Dat biedt zoveel hoop! God zorgde en genas mensen alle eeuwen door. 

Speciaal toen Jezus op aarde was kon je dit goed zien. Als je denkt aan Jezus leven, zie je hoe Hij alles in de praktijk bracht wat deze psalm beschrijft. Hij gaf brood aan grote menigten, genas blinden, kwam op voor wezen, weduwen en vreemdelingen. In tegenstelling tot andere machtige mensen, was Jezus niet een tijdelijke macht, maar werd Hij voor eeuwig Koning toen Hij de dood en het kwaad overwon. Hij is de enige die mensen redt en eeuwig leven geeft zonder onrecht, pijn en verdriet. 

Jezus herstelt hier soms al dingen. Vaak door ons mensen heen! Hij gebruikt ons christenen om een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Wij mogen elke dag schuilen en kracht vinden bij Hem, en dan werkt Hij genezing en verandering in ons hart. Maar Zijn plan gaat verder dan vandaag, Hij werkt door tot alle verdriet, pijn en onrecht voorgoed voorbij zal zijn op de dag dat Hij terugkomt en het nieuwe leven aanbreekt. Daar mogen we Hem voor loven! 

En dat brengt me bij een ander punt van psalm 146. De HEER is Koning tot in eeuwigheid, Hij is onze God van geslacht op geslacht. Wat is dat ook mooi, dat God er altijd al was. Hij was de God van onze ouders, grootouders, van gelovigen die eeuwen geleden leefden. En wat is het extra mooi als je je geloof mag delen met kinderen en kleinkinderen. Ook dit nieuwe seizoen weer. Hij is een God van generaties, die zich op heel verschillende manieren laat kennen en dienen. Oud en jong kunnen op verschillende manieren tot God bidden, hem dienen in hun dagelijkse leven. En toch dienen we dezelfde God. Wat is dat mooi! En zo hebben we heel wat om God weer te loven, ook komend seizoen. Elke dag weer! 

Marijke