Mijn hulp komt van de Heer

Vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer... (Psalm 121:1b en 2)

De psalm is een korte vraag en antwoord. Ik stel me voor dat hij gezongen werd als mensen naar Jeruzalem gingen voor de feesten. Maar voor ze daar waren moesten ze door het bergland waar zich allerlei gevaren konden verschuilen. Eén iemand zette in met bovenstaande zin en de anderen antwoordden met het vervolg. En dus bemoedigden ze elkaar met dit lied. God is bij hen en gaat met hen mee. Als ze hulp nodig hebben komt die bij Hem vandaan. Zij vertrouwen daarop. 

In ons leven wordt deze psalm dikwijls gebruikt bij bijzondere gebeurtenissen. Bij geboorte, huwelijk, sterven vooral. Enigszins oneerbiedig zou je zeggen: hij past overal bij. Maar het is wel zo. Als er een kindje geboren wordt kun je denken: hoe zal zijn of haar leven eruit zien? Kunnen wij het wel opvoeden, ervoor zorgen? Als je trouwt: hoe ziet de toekomst eruit? Zullen we het samen wel rooien? Het is goed om dan te vertrouwen dat God erbij zal zijn. En als onze naasten sterven? Hebben we dan niet het meest van al God nodig om ons verdriet en onze zorgen voor de toekomst bij neer te leggen? 

Ik weet wel, omdat het zo'n lied is waar je heel je leven mee door kan, is het voor veel mensen hun lievelingspsalm en wordt die aan de grote gebeurtenissen in het leven gekoppeld. Maar ook in de gewone dingen is God bij je. De psalm zegt dat: Hij waakt over je leven en over je ziel. Van nu tot in eeuwigheid. Dat is de bodem onder je bestaan. De reis verloopt niet altijd gemakkelijk. Toch is God erbij. Hij waakt over je. En hij doet dat tot in eeuwigheid. 

Han