Uitzien naar God

Lukas 2:25: En er woonde in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem..

Wat zijn de dingen waar u naar uitziet? Misschien leeft u toe naar de gezelligheid van de feestdagen, of de rust van de kerstvakantie. Misschien ziet u uit naar een verbouwing in het nieuwe jaar, een operatie of een nieuwe baan later in het jaar. Simeon was iemand die ergens anders naar uitzag: hij zag uit naar Gods troost en redding. In deze tijd van advent is het mooi om in de bijbel te lezen over profetieën die uitzien naar de komst van Jezus. En te lezen over mensen die vol verwachting zijn hierover, zoals Zacharias en Elisabeth. Zoals ook Anna en Simeon in de tempel. Het verrast mij weer dat deze mensen zo vol waren van de komst van Gods redding. Het was echt een wezenlijk deel van hun leven: wachten op de redder die komt, die zij nog mogen zien in hun leven. Ze wachtten vol spanning op het moment dat God echt mens zou worden en onder ons kwam wonen. Om ons te redden. Daar verlangden ze ontzettend naar!

Ik ben er zelf soms zo aan gewend dat het heilsplan al voltooid is in Christus, dat het me weer even stilzet dat dit niet altijd zo geweest is. En dat het zo bijzonder is dat God zo gewerkt heeft. En tegelijk, mag geloven voor ons niet nog steeds verwachtingsvol zijn? Ook wij mogen uitzien naar kerst, naar de momenten dat we Jezus geboorte mogen vieren, momenten die ons óók even weer dichter bij God brengen. En daarnaast: Gods reddingsplan is klaar, maar zijn werk gaat nog door! We mogen vol verwachting een nieuw jaar, nieuwe fases van ons leven tegemoetzien. Niet alleen omdat dit voor ons mooie dingen mogen zijn. Maar omdat God door ons heen wil werken, en met onze woorden en daden verder wil bouwen aan zijn Koninkrijk totdat Jezus terugkomt en alles volmaakt geweldig zal maken. Wij mogen verwachten dat Zijn kracht steeds sterker wordt in ons en in de wereld. Laten wij daarom ook vol spanning afwachten. Vol verwachting naar het kerstfeest uitzien. Maar ook naar wat God nog doen zal in ons leven en in de wereld de komende tijd. 

Marijke Harmanny