Kerkdiensten

 

 

Gedicht
Marry de Haan

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn  dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

 

 

Update 28 maart
Na ruim twee weken went de crisis nog niet.
Samen kerk-zijn is anders. En juist nu is het ontzettend belangrijk. Het is mooi en bemoedigend dat mensen mee helpen aan andere manieren om aanwezig te zijn. Gedichten en liederen die mensen doormailen zijn hoopvol en bemoedigend.
Wilt u ook met elkaar mee leven?
Houd mensen om u heen in de gaten en geef het door als er mensen zijn die in de problemen dreigen te komen, bijvoorbeeld doordat ze geen contacten meer hebben of doordat ze niet in staat zijn om boodschappen te doen.
Laten we samen blijven zoeken hoe we onder leiding van de diaconie praktische hulp kunnen bieden en kunnen bidden voor onze wereld.
 
Luistertip: "Heere God, wij komen tot U in een bange, donkere tijd"
(Op de melodie van "Samen in de Naam van Jezus")
 
Uitzendingen uit het kerkgebouw:

01-4 19.15 uur: derde vesper in de veertigdagentijd
 
Vanwege corona kunt u niet bij de vesper aanwezig zijn. Wel hopen we dat u mee luistert en mee bidt!
 
Informatie kerkdiensten
Omdat de meeste mensen intussen thuis meeluisteren of meekijken vindt u alle informatie over de kerkdiensten van komende zondag via deze link:
 
Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via een van de adressen achter deze link
 
Praktische aanwijzing:
 
Houd onze website in de gaten voor wijzigingen en voor de mogelijkheid om online diensten te beluisteren.
 
29 maart
09.30 uur Ds. J.F. Harmanny
15.00 uur Ds. J.F. Harmanny
Collecte 1: Kerk; 2: Diaconie
 
Op 29 maart zal er ook een landelijke live-uitzending gehouden worden vanuit de NGK in Doetinchem. De dienst is vanaf 10.30 uur te zien op beleefmee.nl. Voorganger is ds. Maikel de Kreek en thema is "Maak je geen zorgen"
 
Diensten in Hoek: Tramstraat 1

Online-diensten uit GKv kerken in de regio:

Ochtend
09.30 uur GKv Zaamslag - zaamslag.gkv.nl - beeld en geluid
10.00 uur GKv Axel - www.gkvaxel.nl - beeld en geluid

Middag
16.30 uur GKv Middelburg - www.kruiskerk-middelburg.nl/kerktv - 
beeld en geluid 

Zie ook kerkdienstgemist.nl en www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/